Leo's Restaurant

Leo’s Restaurant offers a selection culinary delights within this fantastic setting. This is the hotels main dining hall.  The restaurants interior is specifically designed to ensure the atmosphere is relaxed and intimate.
 
The restaurant boasts a new evening menu which offers an extensive and broad choice, suitable for all tastes. All the hotels produce is sourced locally ensuring that our local suppliers are supported.
 
We have carefully chosen an extensive wine list to complement our new menu.
 
Leo’s Restaurant is perfect location for an intimate dinner, wedding, a family get-together, a business banquet or a special treat. With the restaurant’s new design now incorporating a bar and dance floor, making it the ideal location to have a partly, with buffet menu’s available. The Restaurant caters for up to 60 people.
 
Booking Advisable
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Creighton Hotel,
Fermanagh Street,
Clones,
Co. Monaghan
H23 HH60

Điện Thoại

+353 47 51055

Email

info@creightonhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 47 51055

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách